Statutowe cele działania Fundacji PRO CHEMIA:

  • Wspieranie Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego we wszelkich poczynaniach zmierzających do gruntownej odnowy jego bazy materialnej zwłaszcza w zakresie nowoczesnej aparatury i sprzętu laboratoryjnego do celów badawczych i edukacyjnych.

  • Udzielanie Wydziałowi Chemii UJ pomocy finansowej w realizacji jego zadań statutowych, w szczególności zaś zadań naukowych i dydaktycznych związanych z ochroną środowiska i zdrowia człowieka oraz syntezą i badaniem nowych materiałów o żądanych właściwościach.

  • Podejmowanie działań zmierzających do promocji Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w kraju i za granicą.

  • Wspieranie zakupu literatury fachowej.

Kalendarz wydarzeń

Kontakt

Wydział Chemii UJ
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków
pokój C0-11

e-mail: prochemi@chemia.uj.edu.pl

 

Kontakt w sprawie

- Warsztatów olimpijskich: warsztatyolimpijskie@gmail.com

- Pokazów: pawel.bros@uj.edu.pl

Dane Fundacji

NIP: 677-16-83-218

REGON: 351058170

Nr konta: 93 1600 1039 1878 3379 2000 0001

BGŻ BNP PARIBAS

Księgowa Fundacji

mgr Małgorzata Wysocka

e-mail: wysocka.m@biuro-spk.pl