Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej jest organizowany od roku 1988 przez pracowników Zakładu Dydaktyki Chemii oraz Fundację PRO CHEMIA przy Wydziale Chemii UJ.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów chemią oraz umożliwienie im sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności. Udział w Konkursie nie wymaga tak zaawansowanej wiedzy chemicznej jak w przypadku Olimpiady Chemicznej. Poziom wymagań jest zgodny z podstawą programową nauczania chemii dla III i IV etapu edukacyjnego.

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów klas II i klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs jest dwuetapowy, etap pierwszy odbywa się w pięciu okręgach:

 

Okręg

Miejsce zawodów

Osoba odpowiedzialna

krakowski

Wydział Chemii UJ
ul. Ingardena 3

dr Ewa Odrowąż

nowotarski

I LO w Nowym Targu
Plac Krasińskiego 1

mgr Justyna Pałka

olkuski

I LO w Olkuszu
ul. Polna 8

mgr Janina Lasota

tarnowski

VII LO w Tarnowie
ul. Staszica 8

mgr Bożena Szczucińska-Ślęzak

wadowicki

I LO w Wadowicach
ul. Mickiewicza 16

mgr Janina Mleczko

Drugi etap odbywa się na Wydziale Chemii UJ.

 

Zwycięzcy konkursu otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe, a laureaci nagrody książkowe.

Laureaci z klas maturalnych otrzymują „indeksy" na studia na Wydziale Chemii UJ na kierunkach: Chemia, Chemia medyczna i Ochrona Środowiska.

W skład komitetu organizacyjnego Konkursu wchodzą pracownicy i doktoranci ZDCh:

Przewodnicząca:

dr Ewa Odrowąż

 

Członkowie Komitetu:

 

 

dr Elżbieta Szostak

dr Iwona Maciejowska

dr Małgorzata Krzeczkowska

dr Paweł Bernard

dr Paweł Broś

dr Karol Dudek

mgr Kinga Orwat

Do roku 2013/14 osobą odpowiedzialną za organizację Konkursu była dr Zofia Kluz.

Kontakt

Wydział Chemii UJ
ul. R. Ingardena 3
30-060 Kraków
pokój 034

Dyżur: czwartki 11:00 - 13:00

tel. 012 663 22 06 oraz 012 663 29 11
fax. 012 663 22 06
(w czasie dyżuru)

e-mail: prochemi@chemia.uj.edu.pl

 

Kontakt w sprawie

- Konkursu: odrowaz@chemia.uj.edu.pl

- Warsztatów dla maturzystów: maturauj@chemia.uj.edu.pl

- Warsztatów olimpijskich: warsztatyolimpijskie@gmail.com

- Pokazów: bros@chemia.uj.edu.pl

- Niedziałek: bros@chemia.uj.edu.pl

- Książek: maturauj@chemia.uj.edu.pl

Dane Fundacji

NIP: 677-16-83-218

REGON: 351058170

Nr konta: 54 1680 1062 0000 3000 0090 0881

PLUS BANK S.A.

Oddz. Kraków, ul. Garbarska 9

Księgowa Fundacji

mgr Małgorzata Wysocka

e-mail: wysocka.m@biuro-spk.pl