Zajęcia przeznaczone są dla uczniów, którzy ukończyli pierwszą część warsztatów lub startowali już w Olimpiadzie Chemicznej, albo są w 3 klasie szkoły ponadgimnazjalnej, poszerzyli swoją wiedzę ponad program szkolny i planują udział w Olimpiadzie.

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń laboratoryjnych obejmujących analizę jakościową kationów i anionów oraz wprowadzenie do analizy miareczkowej, 6 spotkań po 135 min. Zajęcia poprzedzone są dwoma wykładami wprowadzającymi (2x90 min). W przypadku wystarczającej liczby zainteresowanych uczestników (znających już analizę jakościową i ilościową) możliwe jest utworzenie podgrupy, która będzie wykonywała inny program - zadania typu olimpijskiego.

Wszystkie zajęcia będą się odbywały w czwartki, w godzinach 16:00-17:30 (wykłady, s. A1-02) lub 16:00-18:15 (ćwiczenia laboratoryjne, s. B1-19), na Wydziale Chemii UJ (ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków).

Zajęcia rozpoczną się 5.10.2017, o godzinie 16:00, w sali nr A1-02 na Wydziale Chemii UJ.

Zajęcia będa trwały do 30 listopada 2017 r. (z wyłączeniem 2.11.2017).

Terminy warsztatów

Brak nadchodzących wydarzeń!

Kontakt

Wydział Chemii UJ
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków
pokój D0-08

Dyżur: czwartki 11:00 - 13:00

tel. 012 686 25 63
(w czasie dyżuru)

e-mail: prochemi@chemia.uj.edu.pl

 

Kontakt w sprawie

- Konkursu: odrowaz@chemia.uj.edu.pl

- Warsztatów dla maturzystów: maturauj@chemia.uj.edu.pl

- Warsztatów olimpijskich: warsztatyolimpijskie@gmail.com

- Pokazów: bros@chemia.uj.edu.pl

- Niedziałek: bros@chemia.uj.edu.pl

- Książek: maturauj@chemia.uj.edu.pl

Dane Fundacji

NIP: 677-16-83-218

REGON: 351058170

Nr konta: 54 1680 1062 0000 3000 0090 0881

PLUS BANK S.A.

Oddz. Kraków, ul. Garbarska 9

Księgowa Fundacji

mgr Małgorzata Wysocka

e-mail: wysocka.m@biuro-spk.pl