Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w warsztatach pierwszy raz i zainteresowanych uczestnictwem w olimpiadzie chemicznej.

Zajęcia będą zorganizowane w formie wykładów ilustrowanych przykładowymi zadaniami rozwiązywanymi z udziałem uczestników. Zakres tematyczny będzie obejmował chemię ogólną (12 wykładów), nieorganiczną (5 wykładów) i organiczną (7 wykładów), w zakresie odpowiadającym wymaganiom olimpiady chemicznej).

Wszystkie zajęcia będą się odbywały w czwartki w godzinach 16:00-17:30 na Wydziale Chemii UJ (ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków) w sali A1-02.

Wykłady rozpoczną się 19.10.2017, o godzinie 16:00, w sali nr A1-02 na Wydziale Chemii UJ.

Zajęcia trwaja do 25.01.2018 (z wyłaczeniem 4.01) a następnie od 1.03 do 31.05 (z wyłączeniem 29.03).

Terminy warsztatów

Brak nadchodzących wydarzeń!

Kontakt

Wydział Chemii UJ
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków
pokój D0-08

Dyżur: czwartki 11:00 - 13:00

tel. 012 686 25 63
(w czasie dyżuru)

e-mail: prochemi@chemia.uj.edu.pl

 

Kontakt w sprawie

- Konkursu: odrowaz@chemia.uj.edu.pl

- Warsztatów dla maturzystów: maturauj@chemia.uj.edu.pl

- Warsztatów olimpijskich: warsztatyolimpijskie@gmail.com

- Pokazów: bros@chemia.uj.edu.pl

- Niedziałek: bros@chemia.uj.edu.pl

- Książek: maturauj@chemia.uj.edu.pl

Dane Fundacji

NIP: 677-16-83-218

REGON: 351058170

Nr konta: 54 1680 1062 0000 3000 0090 0881

PLUS BANK S.A.

Oddz. Kraków, ul. Garbarska 9

Księgowa Fundacji

mgr Małgorzata Wysocka

e-mail: wysocka.m@biuro-spk.pl