Na obu etapach zadania będą oparte na treściach nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Klasy II

Etap I:

 1. Podstawa programowa – III etap edukacyjny (gimnazjum)
 2. Podstawa programowa – IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
  (w celu ułatwienia przygotowania do Konkursu, Podstawa programowa z zakresu podstawowego została uszczegółowiona na potrzeby Konkursu)
  Uszczegółowiona Podstawa programowa
  Podstawa programowa – IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony:

punkt 1, 2 i 3 wymagań szczegółowych:

 1. Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna.
 2. Struktura atomu – jądro i elektrony.
 3. Wiązania chemiczne.

Etap II

zakres materiału obowiązujący do etapu I oraz punkty 5, 6 podstawy programowej:

Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych.
Reakcje utleniania i redukcji.

Klasy maturalne

Etap I:

 1. Podstawa programowa – III etap edukacyjny (gimnazjum)
 2. Podstawa programowa – IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
 3. Podstawa programowa – IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony:

punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wymagań szczegółowych

 1. Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna.
 2. Struktura atomu – jądro i elektrony.
 3. Wiązania chemiczne.
 4. Kinetyka i statyka chemiczna.
 5. Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych.
 6. Reakcje utleniania i redukcji.
 7. Metale.
 8. Niemetale.

Etap II

zakres materiału obowiązujący do etapu I oraz punkty 9 – 16 wymagań  szczegółowych (całość materiału obowiązującego do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym)

9. Węglowodory
10.  Hydroksylowe pochodne węglowodorów − alkohole i fenole.
11.  Związki karbonylowe − aldehydy i ketony.12.  Kwasy karboksylowe.
13.  Estry i tłuszcze.
14.  Związki organiczne zawierające azot.
15.  Białka.
16.  Cukry.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

Wydział Chemii UJ
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków
pokój C0-11

Dyżur: czwartki 11:00 - 13:00

tel. 012 686 26 03
(w czasie dyżuru)

e-mail: prochemi@chemia.uj.edu.pl

 

Kontakt w sprawie

- Konkursu: karol.dudek@uj.edu.pl

- Warsztatów dla maturzystów: maturauj@chemia.uj.edu.pl

- Warsztatów olimpijskich: warsztatyolimpijskie@gmail.com

- Pokazów: pawel.bros@uj.edu.pl

- Niedziałek: niedzialki@chemia.uj.edu.pl

- Książek: maturauj@chemia.uj.edu.pl

Dane Fundacji

NIP: 677-16-83-218

REGON: 351058170

Nr konta: 93 1600 1039 1878 3379 2000 0001

BGŻ BNP PARIBAS