Władze Fundacji w bieżącej kadencji

Prezes:

Dr hab. Wacław Makowski

Wiceprezes:

Dr hab. Barbara Krajewska

Sekretarz:

Dr hab. Paweł Wydro

Skarbnik:

Dr Agnieszka Czarny

Członkowie:

Dr Paweł Bernard

Dr Teresa Życzkowska

 

Fundacja PRO CHEMIA przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 3 listopada 1995 roku przez Fundatorów w osobach: Romana Dziembaja, Anny Kolasy, Joanny Kowal, Marii Nowakowskiej, Piotra Petelenza, Teresy Życzkowskiej.

Fundacja PRO CHEMIA uzyskała osobowość prawną w dniu 29 lutego 1996 roku, tj. w dniu wpisania jej do rejestru fundacji w Wydziale XVI Gospodarczym Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy. Sąd zatwierdził statut Fundacji oraz skład Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Fundacji PRO CHEMIA.

Pierwszy Zarząd Fundacji ukonstytuował się w dniu 17 kwietnia 1996 roku i został zatwierdzony przez Radę Fundacji w dniu 13 czerwca 1996 roku na jej pierwszym posiedzeniu.

Kalendarz wydarzeń

Kontakt

Wydział Chemii UJ
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków
pokój D0-08

Dyżur: czwartki 11:00 - 13:00

tel. 012 686 25 63
(w czasie dyżuru)

e-mail: prochemi@chemia.uj.edu.pl

 

Kontakt w sprawie

- Konkursu: karol.dudek@uj.edu.pl

- Warsztatów dla maturzystów: maturauj@chemia.uj.edu.pl

- Warsztatów olimpijskich: warsztatyolimpijskie@gmail.com

- Pokazów: bros@chemia.uj.edu.pl

- Niedziałek: niedzialki@chemia.uj.edu.pl

- Książek: maturauj@chemia.uj.edu.pl

Dane Fundacji

NIP: 677-16-83-218

REGON: 351058170

Nr konta: 93 1600 1039 1878 3379 2000 0001

BGŻ BNP PARIBAS

Księgowa Fundacji

mgr Małgorzata Wysocka

e-mail: wysocka.m@biuro-spk.pl